कमी खर्चाचे लागवड तंत्राच्या प्रमुख बाबी

 

कमी खर्चाचे लागवड तंत्राच्या प्रमुख बाबी

कमी खर्चाचे लागवड तंत्राच्या प्रमुख बाबी
कमी खर्चाचे लागवड तंत्राच्या प्रमुख बाबी


• रोग व किडींचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी पिकांची कापणी काढणी होताच शेताची मशागत ( नागरटी / कुळवणी ) सुरू करा . .

• उन्हाळ्यामध्ये क्खर पाळ्या देऊन जमीन चांगली तापू द्या .
• पेरणीपूर्वी जांभुळवाही द्या .

• पेरणीपूर्वी बियाण्यास बीज प्रक्रिया ( बुरशनाशक / जीवाणू संवर्धन ) अवश्य करा.

•  पिकाची पेरणी पुरेसा पाऊस होताच शिफारशीत वेळी करा.

• पेरणीपूर्वी बियाण्याची उगवणशक्ती ( घरच्या घरीच ) तपासून त्यात बुरशीनाशकाची जीवाणू संवर्धनाची बीज प्रक्रिया अवश्य करा .

• पिकाची पेरणी समतल ( कंटूर ) रेषेला समांतर किंवा उताराला आडवी करा .

• हेक्टरी ताटांची ( झाडांची ) योग्य संख्या राखण्याकरिता बियाणे शिफारस केलेल्या प्रमाणातच वापरा.

• शिफारशीत आंतरपीक पद्धतींचा / दुबार पीक पद्धतीचा अवलंब करा.

• पेरणीसाठी अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांची निवड करा .

• वेळोवेळी आंतरमशागत करून शेत तणविरहीत ठेवा .

•  शेवटच्या कोळपणीचे वेळी जानकुळास दोरी बांधून पिकाला मातीची भर द्या .

•  मित्र किटकांचे संवर्धन संगोपन करा.

• अति आवश्यक असेल तेव्हाच रासायनिक किटकनाशकाचा ( शिफारशीत प्रमाणातच ) वापर करा .   

•  पिकाची काढणी कापणी योग्य वेळी करा.

•  धान्य साठवण्यापूर्वी कडक उन्हात वाळवा .

शुद्ध बीजापोटी …. फळे रसाळ गोमटी ….

Leave a Comment