कागदी लिंबू व लेमन फळझाडांची लागवड

  कागदी लिंबू व लेमन  फळझाडांची लागवड

कागदी लिंबू व लेमन  फळझाडांची लागवड
 कागदी लिंबू व लेमन  फळझाडांची लागवड

जमीन : 

संत्रा पिकाप्रमाणेच जमिनीची निवड करावी , 

लागवडीचा हंगाम : 

मुख्यत्वे करून पावसाळ्यात लागवड करावी , 

अंतर : लिंबू ६*६ मीटर ( २७७ झाडे प्रती हेक्टर ) . लेमन ५*५ मीटर ( ४०० झाडे प्रती हेक्टर ) 

जाती : कागदी लिंबू : प्रमालिनी , विक्रम , साई सरबती , स्थानिक , लेमन सीडलेस लेमन . 

खूट : लेमनची कलमे जंबेरी वरील असावीत . कागदी लिंबूचे रोपच लावावे . 

पाणी पुरवठा : वर्षातून सुमारे २५ ते २८ पाण्याच्या पाळ्या लागतात . 

वळण व छाटणी : संत्रा पिकाप्रमाणेच करावी . 

आंतरपिके व बहार धरणे : 

कागदी लिंबाला वर्षभर फळे येतात . ती मुख आंबिया , मृग व हस्त बहाराची असतात . झाडे लहान असताना व मोठी झाल्यावर संत्र्याप्रमाणेच आंतरपिके घ्यावीत . हस्त बहाराची फळे मिळण्यासाठी विशेष उपाय योजना करावी . 

खोडाला मलम लावणे : 

एक मीटर उंचीपर्यंत खोडाला १ : १ : १० याप्रमाणात बोडा मलम लावावा . 

फळे तोडणीचा हंगाम : 

आंबिया बहार : जून – ऑगस्ट , 

मृग बहार : डिसेंबर – जानेवारी , 

हस्त बहार : मार्च – एप्रिल . कागदी लिंबाला जवळजवळ वर्षभर फळे मिळतात . 

उत्पादन : कागदी लिंबू : मुख्य बहारापासून ४ ते ६ वर्षे – २०० ते ४०० फळे , ७ वर्षे व नंतर – ८०० ते १००० फळे , लेमन : ४ वर्षे व त्यानंतर – २०० ते ४०० फळे प्रति झाड . 

आर्थिक आयुष्य : १५ ते २० वर्षे

Leave a Comment