ग्लॅडिओली (फुलझाडांची लागवड)

 ग्लॅडिओली  (फुलझाडांची लागवड)

ग्लॅडिओली  (फुलझाडांची लागवड)
ग्लॅडिओली  (फुलझाडांची लागवड)

ग्लॅडिओली

जाती :

पूनम , सपना , व्हाईट फ्रेंडशीप , नजराणा , सुचित्रा , यलोस्टोन , ब्लूबर्ड , डेबोनॉरे , सिलेक्शन वन , फिस्टर , संसरे , ऑस्कर इत्यादी . 

जमीन : मध्यम , उत्तम निचरा होणारी . 


लागवडीचा हंगाम : ऑक्टोबर 
अभिवृद्धी : कंद ( ३ ते ४ सें.मी. व्यासाचे ) 
हेक्टरी कंद : साधारणतः ८०,००० कंद . 
लागवडीचे अंतर : ६०४१५ सें.मी. सरी वरंब्यावर .

रासायनिक खताची मात्रा ( नत्र , स्फुरद , पालाश ) : ५०० : २०० : २०० किलो / हेक्टर . संपूर्ण स्फुरद व पालाश आणि १७० किलो नत्र लागवडीचे वेळी आणि पीक दोन व चार पानांवर असताना प्रत्येक वेळी १६५ किलो नत्र द्यावे .

 फुले येण्याची वेळ : कंद लागवडीनंतर ६० ते ९ ० दिवसात . 

हेक्टरी उत्पादन : ८०,००० ते १,००,००० फुल दांडे 

Leave a Comment