निशीगंध (फुलझाडांची लागवड)

 निशीगंध (फुलझाडांची लागवड)

निशीगंध (फुलझाडांची लागवड)
 निशीगंध (फुलझाडांची लागवड)

 निशीगंध जाती : 

सिंगल ( एकेरी पाकळ्याचा ) , रजत रेखा , सूवर्ण रेखा , डबल – पर्ल . 

जमीन : 

मध्यम , उत्तम निचरा होणारी . 

लागवडीचा हंगाम : एप्रिल – मे . 

अभिवृद्धी : कंद 

हेक्टरी : २.५ लाख कंद ( २० ते ३० ग्रॅम वजनाचे ) 

लागवडीचे अंतर : २०४२० सें.मी. , सपाट वाफ्यात .

रासायनिक खताची मात्रा ( नत्र , स्फुरद , पालाश ) : २०० : ३०० : २०० किलो / हेक्टर . संपूर्ण स्फुरद व पालाश आणि १/३ नत्राची मात्रा लागवडीच्या वेळी , १/३ नव लागवडी नंतर ४५ दिवसांनी व त्यानंतर १/३ नत्र ४५ दिवसांनी द्यावे . 

फुले येण्याची वेळ : कंद लागवडीनंतर ७५ ते ९ ० दिवसात फुलांचे दांडे पडू लागतात . 

हेक्टरी उत्पादन : ३ ते ४ लाख दांडीची फुले किंवा १० ते १२ मे . टन फुले .

                    ****                  

Leave a Comment