पाच टक्के[5%] निंबोळी अर्क [Neem extract] तयार करण्याची पद्धत

निंबोळी अर्क [Neem extract]
निंबोळी अर्क [Neem extract]


पाच टक्के[5%] निंबोळी अर्कNeem extract तयार करण्याची पद्धत

उन्हाळ्यात ( पावसाळ्याच्या सुरुवातीस )Neem extract निंबोळ्या उपलब्ध असताना जमा कराव्यात . त्या चांगल्या वाळवून साफ कराव्यात आणि साठवून ठेवाव्यात .


फवारणीच्या आदल्या दिवशी आवश्यक तितक्या निंबोळ्या कुटून बारीक कराव्यात .

पाच किलो निंबोळी चुरा neem powder नऊ लिटर पाण्यात ( फवारणीच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी ) भिजत टाकावा . तसेच एक लिटर पाण्यात २०० ग्रॅम साबणाचा चुरा वेगळा भिजत टाकावा .

दुसऱ्या दिवशी सकाळी निंबोळीचा अर्कNeem extract फडक्यातून चांगला गाळून घ्यावा . या अर्कात एक लिटर पाण्यात तयार केलेले साबणाचे द्रावण मिसळावे . हा अर्कNeem extract एकूण १० लिटर होईल एवढे पाणी टाकावे .

वर नमूद केल्याप्रमाणे तयार केलेला एक लिटर अर्क ९ लिटर पाण्यात मिसळून ढवळावा व फवारणीसाठी वापरावा . अशाप्रकारे निंबोळी अर्कNeem extract फवारणीच्या दिवशीच तयार करून वापरावा .

Leave a Comment