पीक संरक्षण करडी ( करडई ) ( Kardai in English )

 

पीक संरक्षण करडी ( करडई )  ( Kardai in English )
पीक संरक्षण करडी ( करडई )

पीक संरक्षण करडी ( करडई )  ( Kardai in English )

 किडी , रोग व त्यांचे व्यवस्थापन : 

मावा : 

इतर Kardai in English  पिकांवरील माव्यापेक्षा आकाराने मोठा , रंगाने काळा , मृदु , अर्थ गोलाकार असून शरीरावर पाठीमागचे बाजूस दोन शिंगे असतात . मावा हा झाडाच्या पाने , फांद्या व बोंडातून रस शोषण करतो . जास्त प्रादुर्भाव झाल्यास झाड वाळते . रस शोषणाशिवाय मावा आपल्या शरीरातून साखरेसारखा चिकट पदार्थ झाडावर टाकतो . त्यावर काळी बुरशी वाढल्यामुळे झाडाचे अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मावा किडीचा प्रादुर्भाव सप्टेंबरच्या शेवटच्या ते ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ‘ पेरलेल्या पिकावर कमी राहून उत्पन्न चांगले मिळते . करडईKardai in English च्या ३० टक्के झाडांवर माव्याच्या समूहाचा प्रादुर्भाव ही आर्थिक नुकसानीची मर्यादा पातळी आढळल्यास नियंत्रणासाठी फेन्थीऑन ५० टक्के प्रवाही १० मि.ली. ,विवनालफॉस २५ टक्के प्रवाही २० मि.ली. , यायोमेटॉन २५ टक्के प्रवाही १२ मि.ली. , डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही १० मि.ली. , अॅसीफेर ७५ टक्के पा.मि भु ४ यम , मैलाथिऑन ५० टक्के प्रवाही २० मि.ली. , कारीिल ५० टक्के पा . मि . भुकटी २० औम यापैकी कोणत्याही एका किटकनाशकाची १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी बारावी किंवा क्विनॉलफॉस १.५ टक्के , मिथील पैराथिऑन २ टक्के , फोहलान ४ टक्के पैकी एका भुकटीचा २० किलो प्रती हेक्टरी प्रमाणे धुरळणी करावी .

अल्टरनेरियाचे ठिपके 

या रोगाचा प्रसार हवा , जमीन तसेच दूषित बियाण्याद्वारे होतो . रोगाची तिव्रता जास्त असल्यास पानाची गळ होऊन उत्पन्नात घट येते . या रोगाच्या नियंत्रणाकरिता मॅन्कोझेब ( डायथेन एम ४५ ) किंवा ताम्रयुक्त बुरशीनाशक २५ ग्रॅम , १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी . 

मर रोग रोगाचा प्रसार बियाणे आणि दूषित जमिनीद्वारे होतो . या रोगाचे प्रमाण जास्त असल्यास खालची पाने वाळून झाड कोलमडून मरते व उत्पन्नात घट येते . या रोगाच्या नियंत्रणा करिता ब्रासीकॉल , थायरम , कॅप्टन यापैकी कोणतेही एक बुरशीनाशक ३ ग्रॅम प्रती किलो किंवा कार्बेन्डाझिम २ ग्रॅम या प्रमाणात घेऊन बियाण्याच्या सर्व बाजूने चांगला थर बसेल अशाप्रकारे चोळावे , तसेच पिकाची फेरपालट करावी . Kardai in English रोगट झाडाचे अवशेष जाळून किंवा जमिनीत गाडून नष्ट करावेत .

Leave a Comment