मोगरा (फुलझाडांची लागवड)

  मोगरा (फुलझाडांची लागवड)

मोगरा (फुलझाडांची लागवड)
 मोगरा (फुलझाडांची लागवड)

मोगरा : जाती : 

हजारी बेला , बेला , मोतिया बेला , खोया , गुंडूमल्ली , एकेरी पाकळ्याच्या तसेच दुहेरी पाकळ्याच्या इत्यादी . 

जमीन : 

मध्यम , उत्तम निचरा होणारी . 

पेरणीचा हंगाम : जून ते सप्टेंबर . 

अभिवृद्धी : फाटे कलम तयार करून , छाटणी जानेवारीमध्ये . 

हेक्टरी कलमें : १०,००० फाटे कलम . 

लागवडीचे अंतर : १*१ मीटर अंतरावर लागवडीकरिता ४५*४५*४५ सें.मी. आकाराचे खड्डे करावेत . 

रासायनिक खताची मात्रा ( नत्र , स्फुरद , पालाश ) : १२० : २४० : १२० किलो / हेक्टर . संपूर्ण स्फुरद व पालाश आणि अर्धे नत्र छाटणीचे अगोदर खांदणी करताना , उरलेले नत्र कळ्या धरण्याचे वेळी द्यावे . 

फुले येण्याची वेळ : मार्च ते जुलै . 

हेक्टरी उत्पादन : ३ ते ५ मे . टन . 

          ****          

Leave a Comment