शेवंती (फुलझाडांची लागवड)

 शेवंती (फुलझाडांची लागवड)

शेवंती (फुलझाडांची लागवड)
 शेवंती

जाती : 

पिकेव्ही शुभ्रा , राजा , पिवळी रेवडी , पांढरी रेवडी , सोनाली , तारा , बग्गी , बिरबल सहानी , आयआयएचआर -४ , इत्यादी .

जमीन : 

हलकी ते मध्यम , उत्तम निचरा होणारी .

अभिवृद्धी : 

काशा ( सकर्स ) , फाटे कलम यांची मुळे बुरशीनाशकात बुडवून लावावे .

लागवडीचा हंगाम : जून – जुलै .

हेक्टरी बियाणे / झाडे : १,११,१११ काशा .

लागवडीचे अंतर :
३० x ३० सें.मी. सरी वरंबा / वाफ्यात .

रासायनिक खताची मात्रा : १५० : ५० : ५० किलो नत्र , स्फुरद , पालाश , किलो / हेक्टर द्यावे . त्यापैकी अर्धे नत्र , संपूर्ण स्फुरद व पालाश लागवडीचे वेळी तर शिल्लक अर्धे नत्र एक महिन्याने द्यावे .

फुले येण्याची वेळ : हळव्या जाती : सप्टेंबर – ऑक्टोबर , गरव्या जाती : नोव्हेंबर – डिसेंबर

हेक्टरी उत्पादन : ७ ते १० मे . टन

Leave a Comment