हंगामी शेवंती ( बिजली ) (फुलझाडांची लागवड)

हंगामी शेवंती ( बिजली ) (फुलझाडांची लागवड)

हंगामी शेवंती ( बिजली ) (फुलझाडांची लागवड)
हंगामी शेवंती ( बिजली ) (फुलझाडांची लागवड)

 हंगामी शेवंती ( बिजली ) जाती : 

एकेरी पाकळ्याच्या व दुहेरी पाकळ्याच्या स्थानिक जाती . 

जमीन : 

मध्यम , उत्तम निचरा होणारी . 

लागवडीचा हंगाम : ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात . 

अभिवृद्धी : बियापासून रोपे तयार करून . 

हेक्टरी बियाणे : ५०० ते ७५० ग्रॅम . 

लागवडीचे अंतर : ४५*३० किंवा ३०*३० सें.मी. सपाट वाफ्यात . 

रासायनिक खताची मात्रा ( नत्र , स्फुरद , पालाश ) : १०० : ५० : ५० किलो / हेक्टर . संपूर्ण स्फुरद व पालाश आणि अर्धे नत्र लागवडीच्या वेळी तर उरलेले अर्धे नत्र लागवडीनंतर एक महिन्याने . 

फुले येण्याची वेळ : लागवडीनंतर दोन महिन्यानी फुलांची तोडणी . 

हेक्टरी उत्पादन : १० ते १२ मे . टन .

******

Leave a Comment