तेलबिया पिकांकरीता महत्त्वपूर्ण बाबी

तेलबिया पिकांकरीता महत्त्वपूर्ण बाबी तेलबिया पिकांकरीता महत्त्वपूर्ण बाबी  >तेलबिया पिकांना जिप्समचा वापर करणे फायदेशीर ठरते . >तेलबिया पिकांना …

Read more

माती परीक्षणासाठी नमुना कसा गोळा करावा

  माती परीक्षणासाठी नमुना कसा गोळा करावा  माती परीक्षण  माती परीक्षण  पेरणीपूर्वी जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्यांचे प्रमाण जाणून घेऊन पिकांच्या …

Read more