कपाशीवरील बोंडअळ्यांचे एकीकृत व्यवस्थापन

 कपाशीवरील बोंडअळ्यांचे एकीकृत व्यवस्थापन  कपाशीवरील बोंडअळ्यांचे एकीकृत व्यवस्थापन अ ) मशागतीय पद्धती :  १) कपाशीची शेवटची वेचणी संपल्यावर …

Read more