धानावरील किडीं व रोगांचे व्यवस्थापन (Management of pests and diseases on rice)

धानावरील किडींचे व्यवस्थापन  धानावरील किडीं  व रोगांचे व्यवस्थापन  १ ) खोडकिडा :  खोडकिड्याच्या बंदोबस्ताकरिता –  १ ) खोडकिडा …

Read more

प्रमुख किडीं व रोगांचे नियंत्रण आणि संजीवकांचा वापर (Control of major pests and diseases and use of stimulants)

प्रमुख किडींचे नियंत्रण प्रमुख किडीं व रोगांचे नियंत्रण आणि संजीवकांचा वापर १ ) थ्रीप्स ( खरड्या ) : …

Read more

संत्रा फळझाडांवरील रोग व त्यांचे व्यवस्थापन (Diseases of orange fruit trees and their management)

  फळझाडांवरील रोग व त्यांचे व्यवस्थापन  संत्रा फळझाडांवरील रोग व त्यांचे व्यवस्थापन संत्रा  १ ) नागपुरी संत्र्याच्या रोपवाटिकेत …

Read more

संत्रा फळझाडांवरील किडी व त्यांचे व्यवस्थापन (Insects on orange fruit trees and their management)

फळझाडांवरील किडी व त्यांचे व्यवस्थापन संत्रा फळझाडांवरील किडी व त्यांचे व्यवस्थापन  संत्रा काळी / पांढरी माशी : या …

Read more

पपई व्यवस्थापन तंत्र

 पपई व्यवस्थापन पपई व्यवस्थापन  तंत्र  • पपईचे रोप दिड ते दोन महिन्याचे झाल्यानंतर जाड बुध्याचे निवडून सरळ लावावे …

Read more

मिरची पिकांवरील किडी व रोगांचे व्यवस्थापन

 मिरची पिकांवरील किडी व रोगांचे व्यवस्थापन  मिरची पिकांवरील किडी व रोगांचे व्यवस्थापन  मिरची किडी बड बोरर  अ ) …

Read more