धानावरील किडीं व रोगांचे व्यवस्थापन (Management of pests and diseases on rice)

धानावरील किडींचे व्यवस्थापन  धानावरील किडीं  व रोगांचे व्यवस्थापन  १ ) खोडकिडा :  खोडकिड्याच्या बंदोबस्ताकरिता –  १ ) खोडकिडा …

Read more

प्रमुख किडीं व रोगांचे नियंत्रण आणि संजीवकांचा वापर (Control of major pests and diseases and use of stimulants)

प्रमुख किडींचे नियंत्रण प्रमुख किडीं व रोगांचे नियंत्रण आणि संजीवकांचा वापर १ ) थ्रीप्स ( खरड्या ) : …

Read more

संत्रा फळझाडांवरील रोग व त्यांचे व्यवस्थापन (Diseases of orange fruit trees and their management)

  फळझाडांवरील रोग व त्यांचे व्यवस्थापन  संत्रा फळझाडांवरील रोग व त्यांचे व्यवस्थापन संत्रा  १ ) नागपुरी संत्र्याच्या रोपवाटिकेत …

Read more