सोयाबीन बिजोत्पादन तंत्रज्ञान

  सोयाबीन बिजोत्पादन तंत्रज्ञान मध्यवता प्रात्याक्षक नियोजनपूर्वक शेतीत सोयाबीन आशादायी पीक आहे .  सोयाबीन द्विदलवर्गीय पीक असल्यामुळे त्याच्या …

Read more