saaf fungicide Introduction to fungicides

Introduction to fungicides

saaf fungicide
saaf fungicide

 

saaf fungicide 

 

saaf fungicide यामधे carbendenzim 12 % wp + mancozeb 63 % हे molecule आहेत ,saaf fungicide हे एक हे स्पर्शजन्य व आंतरप्रवाही असे दोन प्रकारचे बुरशी नाशक आहे .  हे एक आंतर सेल्युलर मार्गाने जाइलम वाहिन्यांमध्ये जातो आणि तो सॅप स्ट्रीमसह शूट अॅपेक्स एक्रोपेटलीच्या दिशेने वाहतो. पद्धतशीर आणि संपर्क कृतीसह सिद्ध आणि क्लासिक बुरशीनाशक. बुरशीनाशकाचा सर्वात विश्वासार्ह आणि व्यापकपणे वापरलेला दुहेरी मोड अनेक दशकांचा वारसा असलेल्या, saaf fungicide भारतातील सर्वात विश्वासार्ह बुरशीनाशकांपैकी एक आहे, जे पिके आणि रोगांच्या श्रेणीमध्ये प्रभावी आहे.
 

हे upi कंपनीचे उत्पादन आहे .

 

Crops

      Dose/Pack Size

Chili 300 g
Groundnut

200 g for Blast & Leaf spot

2.5 g / kg seed for Collar rot, Root rot, Dry rot &Tikka leaf

Grapes 1.5 g / litre water
Mango 1.5 g / litre water
Potato     700 g
Paddy     300 g
Tea 500 – 600 g
 

 

Leave a Comment